REFERENSSIT

Täältä löydät muutaman kokemuksen toiminnastamme

Hallituspartnerit Turku ry on saattanut yhteen yrityksiä ja asiantuntevia hallituksen jäseniä vuodesta 2008 alkaen.

Nopeasti kasvanut Epic autokoulu perustettiin vuonna 2013. Yrittäjä otti yhteyttä meihin keväällä 2017 ja uusi hallitus aloitti saman vuoden elokuussa. Uuden hallituksen aikana yrityksen nimi on muuttunut Epic Group Oy:ksi, yritys on tehnyt mittavan strategiaprosessin, laajentunut vahvasti yritysostoin, vahvistanut rahoituspohjaansa ja käynnistää 2019 kansainvälistymisen.

Haastateltava: Yrittäjä, toimitusjohtaja Kalle Lahervo

Miten tarve uuden hallituksen jäsenen hankkimiseen syntyi?

Hallituksen laajentaminen, ulkopuolisten henkilöiden ottaminen hallitukseen sekä hallituksen osaamisen laajentamisen ajatus syntyi yrityksen kasvun myötä. Toimiessani henkilökohtaisesti toimitusjohtajana sekä hallituksen puheenjohtajana minulle tuli tarve lisätä osaamista hallituksessa, jotta ylimmän johdon osaamistaso vastaisi kasvuyrityksen tarpeita myös tulevaisuudessa. Hallituspohjan laajentamisesta oli ollut jo puhetta aikaisemmin ulkopuolisten mentorien kanssa, joita käytin ennen hallituksen laajentamista ja heidän suosituksistaan päädyin itse myös HHJ-kurssille.

Miten päädyit ottamaan yhteyttä Turun Hallituspartnereihin ja pyytämään apua sopivan henkilön etsimisessä?

Turun Hallituspartnerit esittelivät toimintaansa HHJ-kurssilla ja kurssin myötä ulkopuolisen osaamisen hankkiminen hallitukseen vaikutti koko ajan paremmalta suunnitelmalta. Kurssilla käsiteltiin myös yrittäjän roolia sekä todellista määräysvaltaa. Jotta hallituksesta saadaan oikeasti myös toimiva hallitus, päätin valita siihen kaksi ulkopuolista jäsentä. Lisäksi jättäydyin itse pois hallituksen puheenjohtajan paikalta toimitusjohtajaksi sekä hallituksen jäseneksi, jottei syntyisi ristiriitaa hallituksen puheenjohtajan roolin ja toimitusjohtajan roolin välillä.

Kerro lyhyesti prosessin kulusta.

Itse prosessi oli erittäin vaivaton yrittäjälle. Alkujaan otin Hallituspartnereihin yhteyttä sähköpostitse, jonka jälkeisessä tapaamisessa kartoitettiin yrityksen tarpeita hallituksen koon ja osaamistaustojen osalta. Jonkin ajan kuluttua tästä minulle esiteltiin kandidaatteja hallitukseen, joista sain kutsua omasta mielestäni sopivimmat haastatteluun. Kandidaatit olivat jo huolella valittuja Hallituspartnereiden osalta niin, että osaamisalueet vastasivat yrityksen tarpeita. Haastatelluista kandidaateista sain valittua omasta mielestäni sopivimmat henkilöt yrityksen hallituksen jäseniksi ja ainakin tähän asti olen ollut erittäin tyytyväinen sekä hallituksen kokoonpanoon, että tuloksiin.

Mikä meni prosessissa hyvin ja mitä mielestäsi voisi kehittää?

Uutena prosessina hallituksen jäsenten valinta on yrittäjälle erittäin vaivaton prosessi, eikä uuden hallituksen valinta tuota ylitsepääsemättömiä vaikeuksia. Prosessin kulku selitettiin erittäin seikkaperäisesti ennen sen aloittamista.

Miten hallitusammattilainen on muuttanut hallituksenne työskentelyä?

Hallitusammattilainen on tuonut hallitukseen sen ammattimaisuuden työskennellä, josta jo nimikin kertoo. Lisäksi se on motivoinut yrittäjää lisäämään omaa tietotaitotasoaan hallitustyöskentelyn merkityksestä ja hyödyistä.

Mikä on ollut tähän mennessä uuden hallituksenne paras saavutus?

Uusi hallitus on tuonut toimintaan ammattimaisen näkökulman. Tällä hetkellä yrityksen toiminta on suunnitelmallista ja laskelmoitua unohtamatta sitä impulsiivisuutta, joka yrityksessä oli jo ennen uuden hallituksen nimittämistä. Yrittäjänä koen, että yrityksen tulevaisuus on ennustettavampaa ja turvatumpaa, mitä työskennellessä yksin.

Suosittelisitko hallitusammattilaisen rekrytointia yrittäjäkollegoillesi?

Ehdottomasti. Mikäli olisin tiennyt tästä mahdollisuudesta jo aikaisemmin, olisin ottanut hallitukseen ulkopuolisia hallitusammattilaisia jo huomattavasti aikaisemmassa vaiheessa yrityksen kehityskaarta. Ainoa asia, joka jäi tässä prosessissa harmittamaan on se, etten tehnyt tätä jo aikaisemmin.

Vuonna 1987 perustettu Nordic ID tarjoaa RFID-ratkaisuita tavaravirtojen ja tuotteiden reaaliaikaiseen seurantaan ja hallintaan. Yrittäjä oli yhteydessä meihin kesällä 2014 ja uusi hallitus aloitti saman vuoden lopussa. Uuden hallituksen aikana yritys on listautunut pörssin First North -listalle ja muuttanut liiketoiminnan painotusta tuotteiden myynnistä palveluiden tarjoamiseen.

Haastateltava: Perustaja, hallituksen puheenjohtaja Jorma Lalla

Miten tarve uuden hallituksen jäsenen hankkimiseen syntyi?

Hallitustyöskentely lähtee yrityksen omistajastrategiasta eli siitä, mitä yrityksen omistajat yritykseltään (ja hallitustyöskentelyltä) odottavat. NordicID on perustettu jo vuonna 1987 ja moninaisten vaiheiden jälkeen nelisen vuotta sitten alkoi tuntua, että yrittäjätoimitusjohtajana rahkeeni eivät riitä kaikkeen. Omistajastrategiani oli kasvu- ja kansainvälistymishakuinen ja siksi päätin rekrytoida sekä ulkopuolisen toimitusjohtajan että vahvistaa hallituksen työskentelyä ulkopuolisilla jäsenillä.  Tarkoitus oli löytää sellaista kokemusta ja osaamista, jota minulta puuttuu.

Miten päädyit ottamaan yhteyttä Turun Hallituspartnereihin ja pyytämään apua sopivan henkilön etsimisessä?

Yrityksemme toimii Salossa ja ajattelin, että olisi hyvä, jos hallituksen jäsenet löytyisivät läheltä. En halunnut luottaa pelkästään omiin verkostoihini, vaan pidin tärkeänä, että osaajaehdokkaat olisivat kokeneita ja heitä olisi monia. Niinpä otin yhteyttä Hallituspartnerit Turkuun.

Kerro lyhyesti prosessin kulusta.

Otin yhteyttä sähköpostilla, jonka jälkeen Hallituspartnerit olivat yhteydessä minuun ja kartoitimme yhdessä, minkälaista osaamista hallituksemme kaipasi. Tämän jälkeen minulle ehdotettiin monia ehdokkaita Hallituspartnereiden verkostosta. Tapasin ehdokkaita ja valitsin henkilön, jonka tausta, osaaminen ja henkilökemia tuntui sopivalta. Hallituksessamme on tällä hetkellä jo 3 omistajakunnan ulkopuolelta tulevaa jäsentä.

Mikä meni prosessissa hyvin ja mitä mielestäsi voisi kehittää?

Ehdokkaita esiteltiin runsaasti, mutta hieman byrokraattisen tuntuisesti. Enemmän saisi olla markkinointihenkisyyttä eikä vain kuivakkaa listaa miehistä, jotka voisivat täyttää laaditun profiilin. Myös naisehdokkaita olisi voinut olla.

Miten hallitusammattilainen on muuttanut hallituksenne työskentelyä?

Ulkopuoliset hallituksen jäsenet irrottavat hallitustyöskentelyn oikealla tavalla operatiivisesta toiminnasta. Kun hallituksessa on yrityksen ulkopuolelta tulevia jäseniä, kokoukset ovat oikeita kokouksia, joissa keskitytään yrityksen tulevaisuuden varmistamiseen. Ulkopuoliset hallituksen jäsenet pystyvät ajattelemaan uusia asioita kirkkaammin, ilman vanhaa operatiivista painolastia.

Mielestäni hallituksen yhteys operatiiviseen johtoon kulkee hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan kautta. Näin työnjako pysyy selkeänä strategian kehittämisen ja jatkuvan seurannan sekä valitun linjan toimeenpanon välillä.

Mikä on ollut tähän mennessä uuden hallituksenne paras saavutus?

Mieleen tulee kaksi isoa asiaa: Ensimmäinen asia on liiketoimintamme painopisteen kääntäminen laitteiden myynnistä palveluiden myyntiin. Tämä työ on parhaillaan käynnissä. Kannattavuus on jo parantunut, mutta liikevaihtoon tulokset tulevat viiveellä. Toinen asia on joulukuussa 2018 tapahtunut listautuminen pörssin First North-listalle. Tässä hallituksen tukea ja osaamista tarvittiin, vaikka itse prosessi paljolti hoidettiin IPO- tiimin ja erikoisasiantuntijoiden voimin.

Suosittelisitko hallitusammattilaisen rekrytointia yrittäjäkollegoillesi?

Ehdottomasi kyllä. HHJ-kurssin suorittaneet henkilöt tai muut kokeneet ulkopuoliset hallitusjäsenet antavat yritykselle uskottavuutta esimerkiksi rahoittajien silmissä. Tärkeintä on kuitenkin, että yrittäjäomistaja kääntää oman mindsetinsä siihen suuntaan, että kaikkea ei voi osata ja tehdä itse. ”Kyllä mä nää hommat osaan” -asenne ei kehitä yritystä. Uudet asiat voivat jäädä pimentoon ja hyvä tuki saamatta, jos hallitustyöskentely ei ole kunnossa.

HALLITUSPARTNERIT TURKU RY

c/o Turun kauppakamari

Puolalankatu 1
20100 Turku

turku@hallituspartnerit.fi