REFERENSSIT

Täältä löydät muutaman asiakaskokemuksen välitystoiminnastamme

Hallituspartnerit Turku ry on saattanut yhteen yrityksiä ja asiantuntevia hallituksen jäseniä vuodesta 2008 alkaen.

Nopeasti kasvanut Epic autokoulu perustettiin vuonna 2013. Yrittäjä otti yhteyttä meihin keväällä 2017 ja uusi hallitus aloitti saman vuoden elokuussa. Uuden hallituksen aikana yrityksen nimi on muuttunut Epic Group Oy:ksi, yritys on tehnyt mittavan strategiaprosessin, laajentunut vahvasti yritysostoin, vahvistanut rahoituspohjaansa ja käynnistää 2019 kansainvälistymisen.

Haastateltava: Yrittäjä, toimitusjohtaja Kalle Lahervo

Miten tarve uuden hallituksen jäsenen hankkimiseen syntyi?

Hallituksen laajentaminen, ulkopuolisten henkilöiden ottaminen hallitukseen sekä hallituksen osaamisen laajentamisen ajatus syntyi yrityksen kasvun myötä. Toimiessani henkilökohtaisesti toimitusjohtajana sekä hallituksen puheenjohtajana minulle tuli tarve lisätä osaamista hallituksessa, jotta ylimmän johdon osaamistaso vastaisi kasvuyrityksen tarpeita myös tulevaisuudessa. Hallituspohjan laajentamisesta oli ollut jo puhetta aikaisemmin ulkopuolisten mentorien kanssa, joita käytin ennen hallituksen laajentamista ja heidän suosituksistaan päädyin itse myös HHJ-kurssille.

Miten päädyit ottamaan yhteyttä Turun Hallituspartnereihin ja pyytämään apua sopivan henkilön etsimisessä?

Turun Hallituspartnerit esittelivät toimintaansa HHJ-kurssilla ja kurssin myötä ulkopuolisen osaamisen hankkiminen hallitukseen vaikutti koko ajan paremmalta suunnitelmalta. Kurssilla käsiteltiin myös yrittäjän roolia sekä todellista määräysvaltaa. Jotta hallituksesta saadaan oikeasti myös toimiva hallitus, päätin valita siihen kaksi ulkopuolista jäsentä. Lisäksi jättäydyin itse pois hallituksen puheenjohtajan paikalta toimitusjohtajaksi sekä hallituksen jäseneksi, jottei syntyisi ristiriitaa hallituksen puheenjohtajan roolin ja toimitusjohtajan roolin välillä.

Kerro lyhyesti prosessin kulusta.

Itse prosessi oli erittäin vaivaton yrittäjälle. Alkujaan otin Hallituspartnereihin yhteyttä sähköpostitse, jonka jälkeisessä tapaamisessa kartoitettiin yrityksen tarpeita hallituksen koon ja osaamistaustojen osalta. Jonkin ajan kuluttua tästä minulle esiteltiin kandidaatteja hallitukseen, joista sain kutsua omasta mielestäni sopivimmat haastatteluun. Kandidaatit olivat jo huolella valittuja Hallituspartnereiden osalta niin, että osaamisalueet vastasivat yrityksen tarpeita. Haastatelluista kandidaateista sain valittua omasta mielestäni sopivimmat henkilöt yrityksen hallituksen jäseniksi ja ainakin tähän asti olen ollut erittäin tyytyväinen sekä hallituksen kokoonpanoon, että tuloksiin.

Mikä meni prosessissa hyvin ja mitä mielestäsi voisi kehittää?

Uutena prosessina hallituksen jäsenten valinta on yrittäjälle erittäin vaivaton prosessi, eikä uuden hallituksen valinta tuota ylitsepääsemättömiä vaikeuksia. Prosessin kulku selitettiin erittäin seikkaperäisesti ennen sen aloittamista.

Miten hallitusammattilainen on muuttanut hallituksenne työskentelyä?

Hallitusammattilainen on tuonut hallitukseen sen ammattimaisuuden työskennellä, josta jo nimikin kertoo. Lisäksi se on motivoinut yrittäjää lisäämään omaa tietotaitotasoaan hallitustyöskentelyn merkityksestä ja hyödyistä.

Mikä on ollut tähän mennessä uuden hallituksenne paras saavutus?

Uusi hallitus on tuonut toimintaan ammattimaisen näkökulman. Tällä hetkellä yrityksen toiminta on suunnitelmallista ja laskelmoitua unohtamatta sitä impulsiivisuutta, joka yrityksessä oli jo ennen uuden hallituksen nimittämistä. Yrittäjänä koen, että yrityksen tulevaisuus on ennustettavampaa ja turvatumpaa, mitä työskennellessä yksin.

Suosittelisitko hallitusammattilaisen rekrytointia yrittäjäkollegoillesi?

Ehdottomasti. Mikäli olisin tiennyt tästä mahdollisuudesta jo aikaisemmin, olisin ottanut hallitukseen ulkopuolisia hallitusammattilaisia jo huomattavasti aikaisemmassa vaiheessa yrityksen kehityskaarta. Ainoa asia, joka jäi tässä prosessissa harmittamaan on se, etten tehnyt tätä jo aikaisemmin.

Vuonna 1987 perustettu Nordic ID tarjoaa RFID-ratkaisuita tavaravirtojen ja tuotteiden reaaliaikaiseen seurantaan ja hallintaan. Yrittäjä oli yhteydessä meihin kesällä 2014 ja uusi hallitus aloitti saman vuoden lopussa. Uuden hallituksen aikana yritys on listautunut pörssin First North -listalle ja muuttanut liiketoiminnan painotusta tuotteiden myynnistä palveluiden tarjoamiseen.

Haastateltava: Perustaja, hallituksen puheenjohtaja Jorma Lalla

Miten tarve uuden hallituksen jäsenen hankkimiseen syntyi?

Hallitustyöskentely lähtee yrityksen omistajastrategiasta eli siitä, mitä yrityksen omistajat yritykseltään (ja hallitustyöskentelyltä) odottavat. NordicID on perustettu jo vuonna 1987 ja moninaisten vaiheiden jälkeen nelisen vuotta sitten alkoi tuntua, että yrittäjätoimitusjohtajana rahkeeni eivät riitä kaikkeen. Omistajastrategiani oli kasvu- ja kansainvälistymishakuinen ja siksi päätin rekrytoida sekä ulkopuolisen toimitusjohtajan että vahvistaa hallituksen työskentelyä ulkopuolisilla jäsenillä.  Tarkoitus oli löytää sellaista kokemusta ja osaamista, jota minulta puuttuu.

Miten päädyit ottamaan yhteyttä Turun Hallituspartnereihin ja pyytämään apua sopivan henkilön etsimisessä?

Yrityksemme toimii Salossa ja ajattelin, että olisi hyvä, jos hallituksen jäsenet löytyisivät läheltä. En halunnut luottaa pelkästään omiin verkostoihini, vaan pidin tärkeänä, että osaajaehdokkaat olisivat kokeneita ja heitä olisi monia. Niinpä otin yhteyttä Hallituspartnerit Turkuun.

Kerro lyhyesti prosessin kulusta.

Otin yhteyttä sähköpostilla, jonka jälkeen Hallituspartnerit olivat yhteydessä minuun ja kartoitimme yhdessä, minkälaista osaamista hallituksemme kaipasi. Tämän jälkeen minulle ehdotettiin monia ehdokkaita Hallituspartnereiden verkostosta. Tapasin ehdokkaita ja valitsin henkilön, jonka tausta, osaaminen ja henkilökemia tuntui sopivalta. Hallituksessamme on tällä hetkellä jo 3 omistajakunnan ulkopuolelta tulevaa jäsentä.

Mikä meni prosessissa hyvin ja mitä mielestäsi voisi kehittää?

Ehdokkaita esiteltiin runsaasti, mutta hieman byrokraattisen tuntuisesti. Enemmän saisi olla markkinointihenkisyyttä eikä vain kuivakkaa listaa miehistä, jotka voisivat täyttää laaditun profiilin. Myös naisehdokkaita olisi voinut olla.

Miten hallitusammattilainen on muuttanut hallituksenne työskentelyä?

Ulkopuoliset hallituksen jäsenet irrottavat hallitustyöskentelyn oikealla tavalla operatiivisesta toiminnasta. Kun hallituksessa on yrityksen ulkopuolelta tulevia jäseniä, kokoukset ovat oikeita kokouksia, joissa keskitytään yrityksen tulevaisuuden varmistamiseen. Ulkopuoliset hallituksen jäsenet pystyvät ajattelemaan uusia asioita kirkkaammin, ilman vanhaa operatiivista painolastia.

Mielestäni hallituksen yhteys operatiiviseen johtoon kulkee hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan kautta. Näin työnjako pysyy selkeänä strategian kehittämisen ja jatkuvan seurannan sekä valitun linjan toimeenpanon välillä.

Mikä on ollut tähän mennessä uuden hallituksenne paras saavutus?

Mieleen tulee kaksi isoa asiaa: Ensimmäinen asia on liiketoimintamme painopisteen kääntäminen laitteiden myynnistä palveluiden myyntiin. Tämä työ on parhaillaan käynnissä. Kannattavuus on jo parantunut, mutta liikevaihtoon tulokset tulevat viiveellä. Toinen asia on joulukuussa 2018 tapahtunut listautuminen pörssin First North-listalle. Tässä hallituksen tukea ja osaamista tarvittiin, vaikka itse prosessi paljolti hoidettiin IPO- tiimin ja erikoisasiantuntijoiden voimin.

Suosittelisitko hallitusammattilaisen rekrytointia yrittäjäkollegoillesi?

Ehdottomasi kyllä. HHJ-kurssin suorittaneet henkilöt tai muut kokeneet ulkopuoliset hallitusjäsenet antavat yritykselle uskottavuutta esimerkiksi rahoittajien silmissä. Tärkeintä on kuitenkin, että yrittäjäomistaja kääntää oman mindsetinsä siihen suuntaan, että kaikkea ei voi osata ja tehdä itse. ”Kyllä mä nää hommat osaan” -asenne ei kehitä yritystä. Uudet asiat voivat jäädä pimentoon ja hyvä tuki saamatta, jos hallitustyöskentely ei ole kunnossa.

Piiloset (Oy Finnsusp Ab) on vuonna 1978 perustettu perheyritys, ainoa suomalainen yksilöllisten silmälasilinssien, piilolasinesteiden ja kuivien silmien hoitonesteiden ja -tuotteiden valmistaja. Viimeisen 20 vuoden aikana Piiloset on muuttunut vientiyritykseksi,
jonka liikevaihdosta yli puolet tulee kotimaan rajojen ulkopuolelta. Vientiin menee etenkin piilolinssinesteitä ja kuivasilmätuotteita.

Haastateltava: Toimitusjohtaja, osakas ja hallituksen jäsen Riikka Järvinen 

Miten tarve uuden hallituksen jäsenen hankkimiseen syntyi?

Teimme perheyrityksellemme Piilosetille muutamia vuosia sitten uuden liiketoimintasuunnitelman, jossa tähdätään merkittävään kansainväliseen kasvuun. Ulkopuolisista ammattilaisista koostuva hallitus haluttiin yritykseen mukaan tuomaan laajaa osaamista erityisesti kansainvälistymiseen Medical Device -tuotteiden alalla, viemään eteenpäin uutta strategiaa sekä kehittämään yritystä meille tärkeiden arvojen pohjalta. Tutustuin Turun Hallituspartnerien toimintaan ollessani muutamia vuosia sitten HHJ-koulutuksessa Turun Kauppakamarissa. Lisäksi tuttavani suositteli lämpimästi ottamaan yhteyttä Turun Hallituspartnereihin uusien hallitusjäsenten etsintään liittyen. Pian ensimmäisen yhteydenoton jälkeen istuimme Hallituspartnerit Turku ry:n edustajien sekä yrityksemme perustajan ja nykyisen hallituksen puheenjohtaja Olavi Niemisen kanssa alas. Kävimme läpi hallituksen jäsenille suunnittelemiamme profiileja ja yhtiön strategiaa, arvoja ja tulevaisuuden haasteita. Tämän jälkeen nopealla aikataululla Hallituspartnerit esittelivät meille muutamia
potentiaalisia kandidaatteja, joista osan tapasimme ja haastattelimme. Näiden haastattelujen sekä apunamme olleiden Hallituspartnereiden edustajien kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen valitsimme suositelluista kaksi uutta jäsentä hallitukseemme. Kolmannen ulkopuolisen jäsenen löysimme samaan aikaan omien verkostojemme kautta. Tavoittelimme ja saimme vahvaa lääke- ja bioalan liikkeenjohdollista ja tuotannollista kokemusta, kansainvälisen liiketoiminnan verkostojen tuntemusta terveysteknologian ja terveydenhuollon
alalta sekä kehittyvän verkkokaupan ja globaalin myynnin hallitustasoista tuntemusta.

Miten prosessi mielestäsi sujui?

Prosessi meni kaiken kaikkiaan nopeasti ja erittäin ammattimaisesti. Hallituspartnereiden asiantuntijat löysivät meille yrityksemme arvoihin ja tulevaisuuden tavoitteisiin sopivat kokeneet henkilöt

Miten ulkopuoliset hallitusammattilaiset ovat muuttaneet hallituksenne työskentelyä?

Hallituksen työskentely on muuttunut paljon. Aiemmin perheyrityksen hallitus koostui perheenjäsenistä, joten ulkopuolisten hallitusjäsenten myötä hallitustoiminnasta on tullut säännöllistä, hyvien hallintotapojen mukaista ja asioiden kehittämiseen on tartuttu rohkealla
otteella. Toimitusjohtajana henkilökohtaisesti olen saanut uudelta hallitukselta paljon tukea ja vinkkejä yrityksen strategian mukaisiin toimintoihin sekä myös käytännön asioihin.

Mikä on ollut tähän mennessä uuden hallituksenne paras saavutus?

Uusi hallitus on ollut toiminnassa nyt reilun vuoden verran. Tänä aikana on mm. kehitetty talousraportointia ja kirkastettu tulevaisuuden strategiaa sekä tehty merkittäviä päätöksiä.

Suosittelisitko hallitusammattilaisen rekrytointia yrittäjäkollegoillesi?

Ehdottomasti. Ulkopuolisista jäsenistä koostuva asiantunteva hallitus on parasta mitä toimitusjohtaja voi tuekseen saada.

Infraroad Oy (ent. VL-yhtymä Oy) on perustettu vuonna 2005. Vuonna 2019 alkuperäinen yhtiö jakautui kahteen osaan ja yhtiön nimeksi tuli Infraroad. Tämän jälkeen Infraroadin liikevaihdon kasvu on ollut hyvin nopeaa ja nousee tänä vuonna n. 13 miljoonaan euroon. Tämä saavutetaan noin 50 työntekijän voimin.

Infraroad tuottaa vastuullisesti turvallista liikenneympäristöä kaikille suomalaisille. Liiketoiminnan perustana on kolme tukijalkaa, infrarakentaminen, taitorakenteet (siltatyöt) ja kunnossapito, joista kukin tuo noin kolmanneksen liikevaihdosta.

Haastateltava: Yrittäjä, toimitusjohtaja Markus Lahti

Miten idea hallituksen uusien jäsenten hankkimiseen syntyi?

Idea hallituksen jäsenten hankkimiseen oli muhinut muutaman vuoden, kun yritys oli kasvanut voimakkaasti ja omat rajat osaamisessa alkoivat tulla vastaan. Turun Kauppakamarin HHJ-kurssilla yritys pääsi ryhmätyökohteeksi, ja viimeistään siinä vaiheessa kävi selväksi, että ulkopuolista osaamista kannattaa ehdottomasti hankkia.

Miten päädyit ottamaan yhteyttä Turun Hallituspartnereihin ja pyytämään apua sopivan henkilön etsimisessä?

Olin tutustunut jo aikaisemmin Hallituspartnereihin, ja ajatellut sen olevan valkokaulusherrakerho, mutta HHJ-kurssilla olleen esittelyn jälkeen ymmärsin Hallituspartnerien tarkoituksen. Kurssilla tuli tutuksi heidän toimintansa, ja ennen kaikkea ihmiset sekä heidän aidot tarkoitusperänsä. Tämän jälkeen oli helppo matalalla kynnyksellä ottaa yhteyttä, ilman pelkoa naurunalaiseksi joutumisesta.

Kerro lyhyesti hakuprosessin kulusta.

Lähettämäni sähköpostin jälkeen, seuraavana päivänä Hallituspartnereista otettiin yhteyttä, ja sovittiin rento lounastapaaminen. Tapaamisessa pääsin livenä kertomaan, että mitä yritys ja minä itse yrittäjänä olisin vailla. Tämän jälkeen Hallituspartnerit alkoivat kartoittaa sopivia ehdokkaita, ja minut pidettiin muutaman kerran viikossa ajan tasalla prosessin kulusta. Lähinnä, että nyt on löytynyt sopivia, ja myös joitain karsintoja on jo tehty. Kahden viikon päästä sain sähköpostilla lyhyet esittelyt Hallituspartnerien kartoittamista vaihtoehdoista, ja pääsin sopimaan tapaamisaikoja kaikkien kuuden ehdokkaan kanssa. Nämä olivat kahdenkeskisiä tapaamisia, eikä Hallituspartnerit osallistuneet enää niiden sopimiseen. Kaikki ehdokkaat olivat todella motivoituneita, ja ihmettelinkin miten näinkin meritoituneita ihmisiä voi olla kiinnostuneita omasta yrityksestäni. Miten kukaan ylipäätään haluaisi joutua hallitusasemaan. Tapaamisten jälkeen ymmärsin taas olleeni väärässä. Valitsin ehdokkaista kaksi, ja keskustelin valinnoista vielä hallituspartnerien kanssa, jonka jälkeen prosessi tuli maaliin ja hallitusjäsenten kanssa päästiin sopimaan yksityiskohdista. Hallituspartnereista minuun oli yhteydessä koko ajan kahden hengen tiimi, jonka kanssa pääsin keskustelemaan ajatuksistani, sekä yrityksen tarpeista.

Miten ulkopuoliset hallitusammattilaiset ovat muuttaneet hallituksenne työskentelyä?

Ensinnäkään ennen ei ollut mitään hallitusta, vaan päätin asioista yksin ja muutin päätöksiä päivittäin. Hallitusammattilaisten myötä yrityksellä on nyt ensinnäkin omistajastrategia, liiketoimintastrategia ja ylipäätään joku suunta ja suunnitelma. Hallitustyöskentely alkoi pelisääntöjen sopimisella, eli teimme suunnitelman hallituksen työskentelytavoista ja -ajoista sekä sovimme kommunikointitavoista. Lisäksi määritettiin vastuualueita ja rajoja päätöksenteolle. Hallitusammattilaiset ovat tuoneet yritykseen sekä sisäistä että ulkoista uskottavuutta.

Mikä on ollut tähän mennessä uuden hallituksenne paras saavutus?

Aikaisemmin mainitsemani strategian ja suunnan lisäksi organisaation selkeyttäminen ja organisointi yleensä, sekä rahoitusjärjestelyt.

Suosittelisitko hallitusammattilaisen rekrytointia yrittäjäkollegoillesi?

Ehdottomasti. Itsekin ajattelin ensin, etten halua tänne ketään muita sanelemaan päätöksiä oman yrityksen asioista. Lisäksi ajattelin heidän valvovan minua, ja rajoittavan vapauksiani. Ennen kuin ensimmäistäkään kokousta oli pidetty, jouduin taas tunnustamaan, kuinka väärässä olinkaan ollut. Ainakin minulla on käynyt siinä mielessä tuuri, että valitsemani henkilöt ovat ihmisinä sopivia, positiivia ja kannustavia, eikä mitään kampaviinerin perässä olevia pönöttäjiä. Tarvittaessa ovat myös tiukkoja ja kannustavat miettimään asioita toiseltakin kantilta ja ehkä pitkäjänteisemmin. Yritys on ollut toiminnassa 16-vuotta ja ainakin tällä kokemuksella uskallan sanoa, että hallituksen laajentaminen ”ulkopuolisilla” osaajilla on historian paras ja viisain teko. Olisi pitänyt tehdä jo vuosia sitten.

HALLITUSPARTNERIT TURKU RY

c/o Turun kauppakamari

Puolalankatu 1
20100 Turku

turku@hallituspartnerit.fi